Dades identificatives

En compliment amb el deure d’informació recollit en article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es reflecteixen les següents dades:
L’empresa titular d’aquest web és Electrònica Ribes, amb domicili en C / Comptes d’Urgell, 46, baixos, 25005 de Lleida, amb nombre de CIF: B255906996. Correu electrònic de contacte: [email protected]

Usuaris

L’accés i/o ús del portal d’Electrònica Ribes atribueix la condició d’USUARI, que accepta, des de l’esmentat accés i/o ús, les Condicions Generals d’Ús aquí reflectides. Les esmentades Condicions seran d’aplicació independentment de les Condicions Generals de Contractació que en el seu cas resultin d’obligat compliment.

Ús del Portal

El web d’Electrònica Ribes proporciona l’accés a multitud d’informacions, serveis, programes o dades a Internet que pertanyen tant a Electrònica Ribes o als seus llicenciadors als quals l’Usuari pugui tenir accés. L’Usuari assumeix la responsabilitat de l’ús del web.

Propietat Intel·lectual i Industrial

Electrònica Ribes per si mateix o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial del seu lloc web, així com de part dels elements continguts en el mateix (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo , programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials utilitzats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc …), titularitat d’Electrònica Ribes o bé dels seus treballadors.
Tots els drets reservats. En virtut del disposat als articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o parteix els continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització d’Electrònica Ribes.
L’Usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat d’Electrònica Ribes. Podrà visualitzar els elements de les diferents pàgines web, imprimir, copiar i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, únicament i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’Usuari s’haurà d’abstenir de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines d’Electrònica Ribes.

Exclusió de garanties i responsabilitat

Electrònica Ribes no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.
Electrònica Ribes es reserva el dret a denegar o retirar l’accés al seu web i / o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells Usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d’Ús.

Modificacions

Electrònica Ribes es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es deixin a través de la mateixa com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats.

Navegació amb Cookies

Electrònica Ribes podrà utilitzar cookies per personalitzar i facilitar al màxim la navegació de l’Usuari pel seu web. Les cookies s’associen únicament a un Usuari anònim i el seu ordinador i no proporcionen referències que permetin deduir dades personals de l’Usuari.
Les cookies són petits fitxers de dades que es generen a l’ordinador de l’Usuari i que permeten obtenir la següent informació:

  • La data i hora de l’última vegada que l’Usuari va visitar el web.
  • El disseny de continguts que l’Usuari va escollir en la seva primera visita a aquest lloc.
  • Elements de seguretat que intervenen en el control d’accés a les àrees restringides.

Aquesta informació s’utilitza únicament i exclusivament per facilitar la navegació a l’Usuari. El mateix té l’opció d’impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció al seu navegador. Tanmateix, l’empresa no es responsabilitza que la desactivació dels mateixos impedeixi el bon funcionament del lloc.

Enllaços

En el cas que al web es disposessin enllaços o hipervincles fins altres llocs d’Internet, Electrònica Ribes no exercirà cap tipus de control sobre els esmentats llocs i continguts.
En cap cas Electrònica Ribes no assumirà cap responsabilitat pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap dels esmentats hipervincles o altres llocs d’Internet.
Igualment la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

Dret d’Exclusió

Electrònica Ribes es reserva el dret a denegar o retirar l’accés al seu web i / o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells Usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d’Ús.

Generalitats

Electrònica Ribes perseguirà l’incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda del seu web exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

Modificació de les Presents Condicions i Durada

Electrònica Ribes podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicada com aquí apareixen. La vigència de les esmentades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per altres de degudament publicades.

Legislació Aplicable i Jurisdicció

La relació entre Electrònica Ribes i l’Usuari es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat de Lleida.